Ochrana osobních údajů - GDPR

Vaše osobní údaje, nevyhnutelně potřebné k realizaci objednávky, zpracovává za účelem dodání objednaného zboží výhradně provozovatel tohoto shopu - fyzická osoba Lenka Novotná. Osobní údaje nejsou využívány k marketingovým účelům - zákazníkům nezasílám žádné newslettery ani nenabízím své zboží telefonicky. více

Důležité upozornění

Capáčky NOLEN šijeme z prvotřídní italské hověziny koželužny Mastrotto. Kůže je v této koželužně zpracovávaná podle přísných norem platných v EU a má certifikát o zdravotní nezávadnosti - DER BLAUE ENGEL.
Nikdy nešijeme z materiálu anonymního původu.
Považujeme za korektní Vás upozornit, že sytější a tmavší barvy kůží, ze kterých šijeme, nejsou vždy stoprocentně stálobarevné - vnitřní rubová semišová strana může barvit. Zohledněte při výběru capáčků fakt, že monitor počítače může lehce zkreslovat barevné odstíny. Barevnou škálu u všech nabízených modelů dodržujeme, skladem máme všechny barevné odstíny kůží, které vidíte na zobrazení jednotlivých modelů. více

Capáčky NOLEN

Ručně vyráběné capáčky NOLEN. Prvotřídní zdravotně nezávadná italská hovězina. 150 modelů ve vel. 17-27. Ceny od 240 Kč (modely Trend a Prima ve vel. 17) . Dodací lhůta jednoduchých modelů 1 týden. více

Jak čistit capáčky

Pravá kůže se nesmí prát - už jste se při koupi pravé kožené bundy v její podšívce setkaly se symbolem "lze prát do 30 st. Celsia"? více

Vše o nákupu

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto obchodu je:
Lenka Novotná
Vrbenského 1544/4
Cheb 350 02
IČO: 122 84 343


Nejsme plátci DPH, neprovozujeme velkoobchod a capáčky nedodáváme do maloobchodní sítě, obchodní podmínky tedy vycházejí z platných ustanovení Občanského zákoníku (smlouva uzavřená na dálku mezi spotřebitelem - zákazníkem a obchodníkem). Capáčky NOLEN neprodáváme do zahraničí, platby přijímáme pouze v korunách na uvedený účet a poštovné uvedené v shopu je platné pouze pro doručování v rámci České republiky.

Všeobecné obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR

Společnost Capáčky NOLEN - Lenka Novotná, se sídlem Vrbenského 1544/4 Cheb 35002, IČo 12284343 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Osobní údaje, které jste uvedli za účelem realizace objednávky, nevyužíváme k marketingu - zákazníkům netelefonujeme ani nezasíláme newsletter.

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou Lenkou Novotnou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatel webhostingu společnost Forpsi a účetní - s oběma těmito subjekty byly řádně uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese capacky@gmail.com

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.capacky.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
základní funkčnosti webových stránek
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.capacky.cz. Kupující učiněním objednávky tyto obchodní podmínky akceptuje. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v návrhu kupní smlouvy - objednávce (dále jen zboží). Předmětem smlouvy jsou pouze capáčky zobrazené v našem shopu - jiné barevné kombinace nevyrábíme a nelze je objednat, jiné barevné kombinace nelze sjednat dodatkem k obchodní smlouvě.

3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká v okamžiku zaslání objednávky.
Po řádném odeslání objednávky obdržíte její kopii na mailovou adresu, z níž jste objednávku učinili. Neobdržíte-li kopii objednávky, znamená to, že objednávka nebyla odeslána a je nutné ji zopakovat, případně nás kontaktovat na mailu: capacky@gmail.com.
Objednávka je závazná - je to návrh kupní smlouvy. Storno je možné do 24 hodin od odeslání objednávky, po této lhůtě je objednávka považována za závaznou.

Důležité upozornění: naší výdělečnou činností je šití - časově náročná ruční práce.
Kvůli chronické časové vytíženosti nejsme schopni poskytnout zákazníkům takový zákaznický servis, jako jiné čistě obchodní - prodejní shopy. Neposíláme zákazníkům žádné maily o stavu objednávky - dodací lhůta je uvedena na titulní stránce. Netelefonujeme - nedožadujte se prosím telefonního kontaktu - případné telefonáty velmi zdržují od práce. Vaše dotazy ohledně zásilky po uplynutí dodací lhůty samozřejmě rádi zodpovíme. Respektujte prosím naše dané podmínky a nedožadujte se jejich změny v průběhu obchodní transakce (urychlené dodání capáčků např. během 2 dnů není možné).

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího – capáčky zasílejte doporučeně na adresu: Lenka Novotná, capáčky NOLEN, Vrbenského 1544/4 Cheb, 350 02. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem (do 14 dnů) kupujícímu vrátí odpovídající částku - peníze budou vráceny na účet zákazníka, při koupi na dobírku bude vráceno poštovné v základní výši - 60 Kč. Zboží nelze na odstoupení od kupní smlouvy vracet na dobírku. Při odstoupení od kupní smlouvy musí být u vrácených capáčků přiložen originál účtenky.
Formulář na odstoupení od kupní smlouvy zde:

http://www.capacky.cz/files/2-shopformular.pdf

Výměna zboží z důvodu nevhodné velikosti je možná pouze po předchozí dohodě - kontaktujte nás. Poštovné a balné a případný doplatek za capáčky větší velikosti (větší spotřeba materiálu) hradí předem kupující.
V případě požadované výměny nás o tomto záměru informujte a ke zboží přiložte buď originál anebo (v případě hromadných objednávek) kopii dokladu o koupi (kopii účtenky).
Požadujete-li u capáčků, které zasíláte na výměnu, úpravu střihu (zúžení či rozšíření podrážek a předních dílů), je tato úprava zdarma, ale takto na zakázku upravené capáčky nelze vrátit ani vyměnit (platná ustanovení občanského zákoníku o zakázkové výrobě).

Důležité upozornění:
právo na výměnu či odstoupení od kupní smlouvy se vztahuje na modely a velikosti, které jsou v nabídce v našem shopu. U capáčků, které byly na základě požadavků zákazníka jakkoliv pozměněny (úprava střihu, mezivelikost - např. 20,5, jiné barevné provedení capáčků ) nelze právo na výměnu ani právo na odstoupení od kupní smlouvy uplatnit - jedná se o zakázku a na zakázkovou výrobu se platná ustanovení Občanského zákoníku ohledně výměny a práva na odstoupení od kupní smlouvy nevztahují.

5. Záruka

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Začátek záruční doby je den převzetí věci kupujícím. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží prodávajícímu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.
Za vadu capáčků nelze považovat fakt, že některým dětem se v capáčkách potí nohy. Důvodem k reklamaci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (odřené špičky, sešlapané paty, prodřené podrážky).

6. Platební podmínky a přepravné

Nabídkové ceny uvedené na www.capacky.cz jsou platné v okamžiku objednání. Nejsme plátci DPH.
[b]Capáčky zasíláme buď doporučeně po předchozí platbě na účet (poštovné 60 Kč), nebo dobírkou - poštovné 110 Kč, v tom případě kupující uhradí zboží převzetím dobírky doručené Českou poštou (při převzetí dobírky) .

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

2-shopformular.pdf [pdf, 83.37kB]

Váš košík

Košík je prázdný
Zaplatit nákup